CZAS PUSTY

Skuteczni nauczyciele ustanawiają jasne reguły normujące rozmowy uczniów. Większość określa, kiedy rozmowy są niedozwolone (w trakcie wykładu lub objaśniania materiału), kiedy są dozwolone i wskazane (praca w grupach, praca indywidualna) i kiedy są niekontrolowane (przerwy). Sto­sowane są też procedury, dzięki którym dyskurs w klasie przynosi uczest­nikom więcej zadowolenia i jest bardziej wydajny; mowa tu o nieprzerywaniu cudzych wypowiedzi w trakcie dyskusji, wysłuchiwaniu innych, podnoszeniu ręki, czekaniu na swoją kolej.Reguły i procedury są potrzebne także po to, żeby uregulo­wać zachowanie w czasie pustym.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!