Formy nauki

Nauka jest dostępna na podstawie wielu środków. Po pierwsze głównym źródłem nauki jest szkoła, gdzie nauczyciele pracują latami nad poprawieniem wyników, wizerunku i polepszenia jakości przekazywania wiedzy swoim podopiecznym. Następnym elementem w kwestii wiedzy staje

Wypracowania komputerowe

Wypracowania komputerowe są jak najlepiej postrzegane, ponieważ nie powinny zawierać błędów, przynajmniej na poziomie ortografii. Interpunkcja pod tym względem stanowi nieco większy problem, chociaż nowoczesne programy do pisania także tego typu błędy potrafią wychwycić i

Nauka na 5

Nauka na piątkę jest dość trudna. Tylko niektóre dzieci potrafią sobie poradzić z tym, aby dostawać wciąż dobre stopnie. Bywa, że z czasem taki poziom nauczania znacznie się zawyża, gdzie niektórym dzieciom trudno jest nadrobić.

Nastolatek – jego decyzje

Decyzje odnośnie wyboru szkoły jak najbardziej należą do samych uczniów. Rodzice jak najbardziej mogą podpowiedzieć lub czasami wymusić na nich daną decyzję, chociaż nie jest to pochwalane. Wybór powinien być w pełni świadomy, dlatego warto

WIARA WOBEC DZIECI

My  sami jesteśmy tacy niepewni w naszej wierze. W jaki sposób możemy ją urzeczywistnić wobec naszych dzieci? Nie ukryjemy przecież przed nimi naszych wahań.” Dlatego też wychowanie religijne przestało być dla wielu rodziców czymś oczywistym. Wydaje się,

CZUĆ I MYŚLEĆ JAK DZIECKO

Dorosły nie potrafi odczuwać i myśleć jak dziec­ko, pozostały mu tylko mgliste wspomnienia. Dzieciństwo to dla dorosłego człowieka biała plama; wyrósł z niego, nie pa­mięta. Nie, nie zapomniał zupełnie, patrzy tylko niejako ponad dzieckiem, patrzy

ERA DZIECKA

Być może my, dorośli, nie chcemy, aby wracały do nas wspom­nienia z czasów biernej zależności naszego dzieciństwa, być może nasz opór zakorzeniony jest głębiej. Dziecko budzi nasze sumienie, przypomina o naszej drodze do Boga. Dziecko

DOROSŁY W MINIATURZE

W sklepach z zabawkami możemy odnaleźć świat dorosłych w miniaturze, z rakietami kosmiczny­mi włącznie. W nowoczesnych jasnych przedszkolach dzieci budują, kleją, malują; nawet w kościołach stoją stoliki z małymi krzesełkami, pełne wycinanek i klocków. Przez

WŁASNY KĄCIK

Ludzie bowiem żyli dawniej inaczej niż my. Nie było małych rodzin „we czwórkę”, gdzie rodzice są jedynymi opie­kunami, lecz duże wspólnoty krewnych i domowników. Dzieci, obracając się w takim świecie, szybko uczyły się życia. Minęły wieki,

SPOJRZEĆ NA DZIECKO INNYMI OCZYMA

Pojawiły się wartościowe książki dla dzieci, Msze św. dla dzieci, szkółki niedzielne. Być może w naszych czasach nastąpi nowy zwrot. Spostrze­gamy bowiem coraz częściej, że zbyt daleko odsunęliśmy dzie­cko od siebie, że powiększa się odległość między

KIEDY ZACZYNA SIĘ WIARA?

Czy małe dziecko może wierzyć w Boga? Na to pytanie trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź.Niektórzy twierdzą: dziecko jest tak ufnie pobożne, jest otwarte na wszystkie religie. Już jako przedszkolak tysiąc razy pyta o Boga. Jakże można

PIERWSZE LATA ŻYCIA

W pierwszych latach życia następuje odkrycie przeciwieństw — ja i ten drugi, kobieta i mężczyzna, przyjaciel i wróg, dobro i zlo, wspaniałe i niebezpieczne — a nawet zagadki życia i śmierci. Nie ma chyba takiego drugiego